Услуги

По желание на клиента се извършват допълнителни услуги, като:

– Доставка на съоръжението до мястото на неговото инсталиране

– Изпълнение на изкопни дейности

– Осигуряване на биопродукти ( ензими и микроорганизми) :

Биопродуктите отстраняват органичните замърсители напълно безопасно.  Органичните препарати, разработени на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти подобряват разграждането и усвояването на органичните отпадъци, както от домакинствата, така и от промишлеността. Подобряват работата на пречиствателните станции, като съкращават времето за обработка на отпадъчните води.

Биологичните продукти, предназначени за септични ями и канализации,  отстраняват напълно миризмата, намаляват пяната на повърхността с над 75% и утайката на дъното с над 50 %. Това води до възстановяване на нормалната работа на септичната яма, като увеличава полезния обем на ямата и удължава периода за нейното почистване.

Предлаганите от нас биопродукти съдържат широк спектър микроорганизми, които произвеждат голям набор ензими, способни да разградят нишесте, целулоза, белтъчини и мазнини, които са в основата на образувалите се в кухните и тоалетните органични отпадъци.

Биопродуктите, които предлагаме са напълно безвредни и екологични. Те се разделят на няколко вида : продукти за пречиствателни станции;продукти за септични  ями;  продукти за мазниноуловители; продукти за почистване и отпушване на канализации; продукти за отстраняване на миризми; продукти за селското стопанство.

– Ремонт и поддръжка на пречиствателни станции и съоръжения:

Фирмата предлага ремонт и поддръжка, както на собствени съоръжения, така и на такива поставени от други фирми.

В поддръжката се включва почистване на съоръжението и поставяне на биологични ензими и микроорганизми при нужда.

Предлагаме и абонаментна услуга.