Поддръжка и обслужване на пречиствателни станции и съоръжения

Фирмата предлага ремонт, поддръжка и обслужване на оборудване доставено от нас, както и оборудване поставено от други фирми.

В поддръжката се включва почистване на съоръжението и поставяне на биологични ензими и микроорганизми при нужда.

Поддръжката и ремонтните дейности се извършват от професионално обучени техници.

Предлагаме и абонаментна услуга.

IMG_0925