Пречиствателни станции за отпадни води

Биологичните пречиствателни станции са предназначени за пречистването на битови отпадни води от малки източници като къщи, вили и подобни обекти, които не са свързани към местната канализационна система.

Монтажът се осъществява, както надземно, така и подземно. Съоръженията, монтирани подземно , разполагат  с товароустойчив капак, което позволява свободно движение върху тях.

Процесът, който се извършва в пречиствателната станция за отпадни води е напълно автоматизиран. Контролира се посредством електронно табло.

① Пречиствателните станции от тип Bio Plast Home, се произвеждат за обслужване от 2 до 40 ЕЖ ( еквивалент жители). Разделят се в няколко категории: Bio Plast H 4 , Bio Plast H 8 , Bio Plast H 16 , Bio Plast H 20 , Bio Plast H 25 , Bio Plast H 30 , Bio Plast H 40 .

Описание и технология за пречистване на отпадните води, постъпващи в Bio Plast Home:

Съоръжението е изработено от висококачествен полипропилен в цилиндрична форма. Има няколко отделни секции, които се обособяват чрез преградни стени. Оборудвано и със сервизен люк, чрез който да бъде извършвано периодично почистване. Пречистването на отпадните води е на два етапа, както следва:

Етап 1 : Механично пречистване– отделяне на едри отпадъци

Етап 2 : Биологично пречистване – процесът се състои в няколко основни подетапа

  • Превръщане на биологичните вещества в отпадните води в жива маса. По този начин тя се преобразува в т.нар. активизирана кал. Активизираната кал представлява смесица от различни микроорганизми, които живеят с помощта на биологичните вещества, които се съдържат в отпадните води. По време на този процес се появяват и вторични ефекти;
  • Процес на нитрификация – премахване на амоняка от водата
  • Процес на денитрификация – премахване на нитратите

 

Монтаж и поддръжка

БПСОВ се монтира надземно или подземно. В случай, че е подземно, се поставя върху бетонна плоча с 10 см дебелина. Допълнителното оборудване ( ел.табло), е необходимо да бъде свързано към източник на ток.

Поддръжката на пречиствателната станция се извършва бързо и лесно. Необходимо е да се следи нивото на стабилизираната утайка, тъй като  почистването й се извършва около 2 години, след пускането в експлоатация на съоръжението.

Параметри – ( всички зададени данни са примерни, винаги може да бъдат променени, според желанието на клиента)

Тип БПСОВ Брой хора Диаметър (м) Височина(м) Мощност  (W) Тегло(кг)
Bioplast H – 4 2-6 1.300 2 60 100
Bioplast H – 8 6-10 1.650 2 80 130
Bioplast H -16 10-16 2.000 2 100 190
Bioplast H -20 16-20 2.300 2.25 150 250
Bioplast H -25 20-25 2.400 2.50 200 350
Bioplast H -30 25-30 2.800 2.50 200 450
Bioplast H -40 30-40 3.000 2.50 204 650

 

Биологичната пречиствателна станция се характеризира със следните елементи:

Вход, изход, укрепващ пръстен, капак, въздушен разпределител, въздушен вентил, контакт, часовников механизъм, отдушник, компресор, захранващ кабел, кош за едри частици, първичен утаител, вторичен утаител, активационна камера, мембранен дифузьор.

Още снимки на съоръжението ще откриете в раздел Галерия.

 12186784_195695760764773_7037378482278994744_o

 

② Пречиствателните станции от тип Bio Plast 40 – Bio Plast – 200 , се произвеждат за обслужване от 40 до 200 ЕЖ ( еквивалент жители).  

Този тип пречиствателни станции са предназначени за по-големи обекти, като – семейни хотели, малки почивни станции, къмпинг и т.н.