Помпени станции

Приложение

Помпените станции се използват за прехвърляне на пречистена вода от едно ниво на друго. Основното им приложение е на терени , където водата не може да се придвижва гравитачно. Могат да бъдат инсталирани, както преди пречиствателна станция, така и след нея.

  • Помпени станции за отпадъчни води – водата, която трябва да бъде пречистена , постъпва гравитачно по канализационната система в събирателен колектор. От събирателния колектор, с помощта на помпа с режещ нож, който раздробява едрите примеси, отпадната вода постъпва в пречиствателната станция или директно в канализационната мрежа. За по-лесна употреба помпите са напълно автоматизирани.

 

  • Помпени станции за пречистени води – в този случай, съоръжението се инсталира веднага след пречиствателната станция. Помпените станции се изработват с различен диаметър, в зависимост от дебита на вливащата се в тях вода. Пречистената вече вода се влива в канализационната мрежа.

 

Монтаж и поддръжка

Съоръжението се монтира подземно, като за целта се поставя върху предварително изградена бетонна плоча, която не надвишава 15 см.

Поддръжката е изключително лесен процес, тъй като с помощта на сервизен люк, се извършва периодично следене за случайно попаднали по-едри примеси или частици, които трябва да се отстранят.