Резервоари

Приложение

Пластичните резервоари имат многообхватно приложение.Могат да се използват за:

– съхранение на питейна или дъждовна вода;

– за септични ями;

– за отпадни течности от различни видове промишленост( месопреработвателна, винарска и т.н);

– резервоари за хидрофорни системи и др.

Резервоарите се изработват от висококачествен полипропилен, който има свойството да не променя формата си при съхранение на течност с много висока температура.

Изработка

Резервоарите се изработват от висококачествен полипропилен с дебелина 8 или 10 мм. Размерите и формата се определят от желанието на клиента. Всеки резервоар има сервизен люк, чрез който се осъществява почистване при необходимост.

Монтаж и поддръжка

Резервоарите позволяват монтажът да бъде извършен, както надземно, така и подземно.

Тези, които се поставят под земята , изискват предварителна подложка от бетон ( до 10см) в изкоп, съобразен с размерите на резервоара. Ако теренът, в който се поставя резервоарът има наличие на подпочвени води, се препоръчва бетониране отстрани, до нивото на водата.Необходимо е резервоарът да бъде монтиран така, че сервизният люк да се вижда над повърхността до 10 см.

Поддръжката на резервоарът се извършва по много лесен начин. С помощта на сервизния люк се следи за покачване нивото на водата. Достигайки своя максимум, тя трябва да бъде източена. Това може да бъде направено, както от самите Вас, така и от наш служител.

Като допълнение могат да бъдат монтирани сигнализиращи датчици.

IMG_0669 IMG_0693IMG_0850