Облицоване на бетонни резервоари с пластмаса

Процедурата по поставяне на защитното покритие, се състои в това, бетонната конструкция да бъде облицована с висококачествен полипропилен или полиетилен, който създава 100% хидроизолация. Дебелината на покритието се определя според спецификацията на съоръжението.

Резервоари от този тип биха могли да бъдат използвани, както за съхранение на вода, така и за различни видове химикали.