Мазниноуловители

Приложение

Мазниноуловителите задържат мазнините и предпазват канализационната мрежа от голямото им натрупване. По този начин се предотвратява запушването на тръбите по канализационната мрежа. Основните места където се използват мазниноуловители са : ресторанти, супермаркети, мандри, кланици и т.н.

Описание

Мазниноуловителят се изработва от висококачествен полипропилен в желаната от клиента форма, обикновено- кръгла или правоъгълна.

Съоръжението се състои от две камери, през които преминава замърсената вода и се осъществява отделянето на мазнините от нея.

Процесът на действие на мазниноуловителя се осъществява на три етапа, които протичат последователно :

  • На първия етап отпадъчната вода се влива в т.нар.първа зона, където твърдите частици се утаяват, а мазнините се отделят на повърхността на водата.
  • На втория етап, водата преминава в т.нар. втора зона на мазниноуловителя, където се улавят и отделят мазнините, които не са се отделили в първата зона.
  • Третият етап се състои в отделянето на вече пречистената вода, която преминава през дънна сонда и се влива в канализационната мрежа.

Монтаж и поддръжка

Бърз и лесен монтаж. Съоръжението се поставя подземно, върху предварително отлята бетонна плоча, с дебелина не повече от 15 см.

Поддръжката на съоръжението се състои в това, да бъде следено нивото на мазнината в него. Препоръчва се почистване, когато нивото на мазнината в съда надвиши 1/3 от неговия обем.

Мазниноуловителят е изработен от некорозиращи материали, което позволява минимум изисквания за поддръжка и обслужване.

Технически параметри –  ( всички зададени данни са примерни, винаги може да бъдат променени, според желанието на клиента)

 

Надлъжен разрез                                                        

Shema_Mazninoul_MS_1-10_nadlajen

Напречен разрез

Shema_Mazninoul_MS_1-10_naprechen

 

 

Модел Бройсъдове Ql/s ВходДебит Изходдебит Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Теглокг М-л
1 До 100 1 100 100 1000 700 1000 850 800 350 70 8 мм
2 100-200 2 100 100 1500 1160 1300 930 880 580 170 8 мм
4 200-400 4 100 100 2000 1160 1300 980 930 580 220 8 мм
6 400-600 6 150 150 3000 1160 1300 980 930 580 340 8 мм
8 600-800 8 150 150 3500 1160 1400 1080 1030 580 390 8 мм
10 800-1000 10 150 150 4000 1160 1500 1130 1080 580 440 8 мм