Каломаслоуловители

Приложение

Каломаслоуловителят (oil-water separator) е съоръжение, което е конструирано и изработено за отделяне на въглеводороди. Основното му приложение е при пречистването на дъждовна или отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти от бензиностанции, автосервизи, паркинги, гаражи и др.

Описание

Каломаслоуловителите се изработват от полипропилен в кръгла или правоъгълна форма, според желанието на клиента.

Процесът на действие на съоръжението се осъществява на три етапа:

  • Калозадържане
  • Маслоулавяне
  • Изтичане на изходяща пречистена вода

Трите етапа протичат последователно, както следва:

Отпадните води се вливат в калозадържателя, където твърдите частици (ако има такива )се утаяват и отлагат на дъното, а леките петролни продукти остават на повърхността. На следващия етап се осъществява маслоулавянето на петролните продукти. На третия заключителен етап пречистената вода преминава през специален филтър за последна проверка и изтича през специален отвор.

Монтаж и поддръжка

Бързо и лесно монтиране. Извършва се поставяне на каломаслоуловителя под земята, като за целта е необходимо, да бъде изградена  бетонна плоча, която не надвишава 15 см дебелина. Тази плоча служи като подложка за съда и му придава по-голяма устойчивост.

Поддръжката на съоръжението се извършва от наш служител, тъй като е необходимо да бъдат отстранявани натрупаните с времето вредни петролни продукти и утайки.

Едно от най-големите предимства на каломаслоуловителите на Пластнек  е това, че в тях могат да се утаяват течности с много висока температура, тъй като са изработени от материал, който не се деформира лесно. Пречистената вода , на изхода е със съдържание на петролни продукти – 5 мг/л.

 

Технически параметри– ( всички зададени данни са примерни и винаги може да бъдат променени, според желанието на клиента)

 

Модел O-W-S  1 O-W-S  2 O-W-S  4 O-W-S  6 O-W-S  8 O-W-S  10
КАПАЦИТЕТ-л/сек. 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
ДИАМЕТЪР -мм. 1000 1100 1200 1300 1500 1700
ВИСОЧИНА -мм. 1000 1000 1000 1500 1500 1500
ОБЕМ – куб.м. 0,8 1,0 1,2 2,0 2,6 3,4
ПРЕГРАДИ 1 1 2 2 3 3
МАТЕРИАЛ 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм