Галванични вани, въздуховоди, скрубер

1. Галванични вани

Галваничните вани се изработват в правоъгълна форма с размер по желание на клиента. Материалът, от който се изработват галваничните вани е полипропилен с дебелина от 4 до 20nмм. Ваните се използват за съхранение на агресивни течности. Има възможност галваничните вани да се съединяват една с друга при необходимост.

Към галерия.

                                                                                  галванична вана

 

2. Скрубери

Скруберите са центробежни. Изработват се според желанието на клиента. Могат да бъдат, както с пълнеж, така и без пълнеж.

скрубер

3.Въздуховоди

Използват се за подаване и извеждане на въздух от различни помещения. Могат да бъдат кръгли или плоски.

въздуховод

4.Пясъкозадържатели

пясъкозадържател