Хидрофорни системи.Напоителни системи

Изработка и поддръжка на хидрофорни системи.

Включва- изработка на резервоар и монтаж, монтаж на хидрофорни помпи, включване на хидрофор към кладенец и т.н.

Поддръжката на хидрофорни системи се извършва от квалифициран персонал. Предложение за абонаментна услуга.

Изграждане на напоителни системи.

IMG_0845